Mit Arbejde

Mit arbejde bygger på en dyb respekt for den pædagogiske opgaves kompleksitet. Men også en fascination, af den store forskel som er muligt for os, at gøre for børnene i et livsperspektiv, når den pædagogiske hverdag er tilrettelagt med fokus på børnenes udvikling, læring og trivsel.

Jeg er derfor særlig optaget af, hvordan vi udvikler kvalitet i praksis i et tæt samspil mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden, og hvordan vi med respekt for praksisfeltets kompleksitet kan understøtte udvikling, så det er muligt for medarbejderne at omsætte deres viden og intention i hverdagspraksis med børnene.

Med udgangspunkt i evidensbaseret viden om hvad der fremmer børns udvikling, læring og trivsel, kan jeg bidrage til samskabelse af pædagogisk udvikling med fokus på, hvordan ny viden kan blive til nye handlinger i jeres pædagogiske hverdagspraksis.

På baggrund af mere end 20 års erfaring fra den pædagogiske sektor, tilbyder jeg inspiration og støtte til udvikling af pædagogisk praksis gennem: Foredrag, Publikation og Strategi og ledelse.

Kvalitet i pædagogisk praksis

Min kvalitetsforståelse hviler på begrebet pædagogisk højkvalitet, der er en kvalitetsforståelse, som har barnets udvikling, læring og trivsel i centrum.

Pædagogisk højkvalitet er en kvalitetsforståelse, der handler om en målrettet, bevidst pædagogisk praksis, hvor de professionelle voksne er optaget af deres reelle indflydelse på børnenes udvikling, læring og trivsel. Pædagogisk kvalitet handler i denne sammenhæng ikke bare om at have en intention, men om reelt at gøre en relevant forskel i børns liv.

Kvalitet har et dobbelt perspektiv på det gode børneliv her og nu og med livsduelighed som et dannelsesperspektiv, der rækker langt ud i børnenes fremtid. Pædagogisk kvalitet handler derfor om at tilrettelægge læringsmiljøer, der fremmer børns udvikling, læring og trivsel på både kort og lang sigt.

Kvalitet handler således om at have barnet i centrum, baseret på de professionelle voksnes ansvar for at sikre alle børns mulighed for deltagelse i de sociale fællesskaber i den pædagogiske hverdag og mulighed for at udvikle kompetencer og færdigheder til at klare sig i samfundet på lang sigt.

Pædagogisk højkvalitet skabes bedst i professionelle læringsfællesskaber, der har et fælles lærende fokus med faglige refleksioner om kvaliteten af den pædagogiske hverdagspraksis.