Stine Elverkilde

Den røde tråd i min karriere er et dybt engagement og ønsket om at gøre en forskel!

Stine Elverkilde, indehaver, forfatter og lektor i de pædagogiske fag fra pædagog- og læreruddannelsen. Bred erfaring fra den kommunale sektor.

Fra ny viden til nye handlinger i praksis

Tilbud til de ambitiøse der arbejder for at skabe en praksis med høj kvalitet, som bygger på viden om hvad der skaber kvalitet i kerneydelsen - og som ønsker inspiration, viden og understøttelse.

Kvalitet er ikke noget vi skaber alene. Viden er ikke noget man har én gang for alle og det at være lærende sker ikke af sig selv. Alle ydelser bygger derfor på understøttelse af deltagernes oversættelsesarbejde mellem teori og praksis og har en organisatorisk forankring for at sikre, at den nye viden reelt kan blive til nye handlinger i egen praksis.

Kvalitet i pædagogisk praksis

Med mere end 20 års erfaring fra den pædagogiske sektor, er jeg særlig optaget af, hvordan vi udvikler kvalitet i praksis i et tæt samspil mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Samt hvordan vi med respekt for praksisfeltets kompleksitet kan understøtte udvikling, så det er muligt for medarbejderne at omsætte deres viden og intention i hverdagspraksis.

Kvalitet handler således om at have barnet i centrum, baseret på de professionelle voksnes ansvar for at sikre alle børns mulighed for deltagelse i de sociale fællesskaber i den pædagogiske hverdag og med mulighed for at udvikle kompetencer og færdigheder til at klare sig i samfundet på lang sigt.

Kvalitet skabes ved, at der gennem hele ledelseskæden er fokus på kerneopgaven; at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse:

 

 

Det forudsætter, at alle har en viden, der giver forståelse for deres særlige rolle, ansvar og mulighed for at bidrage til kvalitet, med et fælles lærende fokus og faglige refleksioner om kvaliteten af den pædagogiske hverdagspraksis.

 

“Det er ikke endnu en ting der skal gøres, men måden du skal gøre alt det, du gør”

– Brenda Taggart om pædagogisk højkvalitet