Kurser og skræddersyet kompetenceudvikling

Kursus

Strateginetværk

Strateginetværk er et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter den enkelte deltagers arbejde med prioritering og planlægning af processer til at styrke de organisatoriske forudsætninger for samarbejde om kvalitet i egen institution. 

Strateginetværk tilbyder en ledelsesmæssig ramme, for bl.a. arbejdet med den styrkede læreplan.

Kursus

Aktuelle kurser

 

Skræddersyet kompetenceudvikling

Jeg tilbyder skræddersyede forløb til institutioner, klynger/ områder, ledelsesteam og medarbejdergrupper, med eksemplarisk anvendelse af viden om hvad der giver den største effekt i aftagers egen praksis.

Alle forløb bygger på viden om hvad, der giver den største effekt for kerneydelsen gennem et tredelt fokus i alle forløb:

Vi arbejder målrettet med den enkeltes motivation for læring ved at skabe læringsforstyrrelser, med udgangspunkt i den enkeltes reelle viden og ønsker om kvalitet i egen praksis. Der arbejdes målrettet med at skabe forudsætninger og potentiale, for at den lærende både vil og tør bruge det lærte i egen praksis.

Metodisk understøttet af bl.a:

  • Coaching og vejledning
  • Dataanalyser fra egen praksis
  • Systematiske observationer af kvalitet i praksis

Test til evaluering af relationelle vilkår

Vi arbejder med undervisningsformer, der understøtter at det faglige indhold læres grundigt med henblik på både dybde og anvendelse, herunder med træning af det anvendte gennem involvering og feedback knyttet til de lærendes egen praksis.

Metodisk understøttet af bl.a:

  • Aktions læring
  • Flipped-classroom
  • Skyggesparring

Datainformeret kvalitetsudvikling med udgangspunkt i egen praksis

Vi arbejder direkte med anvendelse af det lærte i egen praksis med involvering af de organisatoriske rammer, som den lærende skal omsætte sin nye viden indenfor.

Metodisk understøttet af bl.a:

  • Udviklingsplaner for egen praksis med organisatorisk forankring
  • Udvikling af understøttende materialer til egen praksis

Fokus på organisering og kapacitetsopbygning i egen praksis

Jeg har omfattende erfaring med didaktiskudvikling, undervisning og udvikling af forløb, der stiller krav til deltagerne og skaber læringsforstyrrelser, der griber ind i den organisatoriske hverdag. Men samtidig understøtter deltagerenes læring med praksisnære metoder, der faciliterer læring helt ind i de nære relationer i hverdagspraksis.

Min kvalitetsgaranti

Min kvalitetsgaranti er, med udgangspunkt i min erfaring som aftager, at undervisning skal føre til læring, der giver effekt i kerneydelsen – og at jeg ikke vil udbyde forløb, jeg ikke selv ville købe!