Formel lederuddannelse, kurser og skræddersyet kompetenceudvikling, med eksemplarisk anvendelse af viden om hvad der giver den største effekt i aftagers egen praksis.

Alle forløb bygger på viden om hvad, der giver den største effekt for kerneydelsen gennem et tredelt fokus i alle forløb:

Faktorer hos den lærende

Vi arbejder målrettet med den enkeltes motivation for læring ved at skabe læringsforstyrrelser, med udgangspunkt i den enkeltes reelle viden og ønsker om kvalitet i egen praksis. Der arbejdes målrettet med at skabe forudsætninger og potentiale, for at den lærende både vil og tør bruge det lærte i egen praksis.

Metodisk understøttet af bl.a:

 • Coaching og vejledning
 • Dataanalyser fra egen praksis
 • Systematiske observationer af kvalitet i praksis

Test til evaluering af relationelle vilkår

Faktorer i læringssituationen

Vi arbejder med undervisningsformer, der understøtter at det faglige indhold læres grundigt med henblik på både dybde og anvendelse, herunder med træning af det anvendte gennem involvering og feedback knyttet til de lærendes egen praksis.

Metodisk understøttet af bl.a:

 • Aktions læring
 • Flipped-classroom
 • Skyggesparring

Datainformeret kvalitetsudvikling med udgangspunkt i egen praksis

Faktorer i anvendelsessituationen

Vi arbejder direkte med anvendelse af det lærte i egen praksis med involvering af de organisatoriske rammer, som den lærende skal omsætte sin nye viden indenfor.

Metodisk understøttet af bl.a:

 • Udviklingsplaner for egen praksis med organisatorisk forankring
 • Udvikling af understøttende materialer til egen praksis

Fokus på organisering og kapacitetsopbygning i egen praksis

I samarbejde med AMBIOS udbydes følgende DOL moduler, der både udbydes som hold eller som del af projekter:

 • Ledelse af forandringsprocesser (5 etcs)
 • Ledelse af kompetenceudvikling (5 etcs)

Fra foråret 2019 udbydes de nye moduler i forlængelse af den nye dagtilbudslov:

 • Faglig ledelse, evaluering og kvalitetsudvikling (5 ects)
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede læreplan (5 ects)

Derud over tilbydes der skræddersyede kurser med udgangspunkt i temaer som:

 • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Strategiudvikling og processer, der gør en forskel i praksis
 • Læreplanen, som redskab for faglig ledelse
 • Datainformeret kvalitetsudvikling
 • Pædagogisk højkvalitet i dagtilbud
 • Evalueringskultur og dokumentation med mening
 • Forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljøer

Jeg har omfattende erfaring med didaktiskudvikling, undervisning og udvikling af forløb, der stiller krav til deltagerne og skaber læringsforstyrrelser, der griber ind i den organisatoriske hverdag. Men samtidig understøtter deltagerenes læring med praksisnære metoder, der faciliterer læring helt ind i de nære relationer i hverdagspraksis.

Min kvalitetsgaranti er, med udgangspunkt i min erfaring som aftager, at undervisning skal føre til læring, der giver effekt i kerneydelsen - og at jeg ikke vil udbyde forløb, jeg ikke selv ville købe!