Mine udgivelser

Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis

Synlig Læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud af Stine Elverkilde, handler om at udvikle og synliggøre kvalitet i det pædagogiske arbejde på dagtilbuds egne præmisser i en dansk kontekst.

Forskningen har de seneste år vist, at dagtilbud har mulighed for at gøre en afgørende forskel for pædagogisk kvalitet, noget andet er at omsætte denne viden til handlinger i praksis, Synlig Læring tilbyder en forskningsbaseret systematisk tilgang til at omsætte denne viden til en målrettet og bevidst pædagogisk praksis i professionelle fællesskaber.

Bogen sætter fokus på ledelse af læring i den nære relation mellem barn og voksen, mellem de fagprofesionelle voksne og på ledelses- og forvaltningsniveau. Undervejs gives en række praksiseksempler på, hvordan både strukturelle og processuelle faktorer for kvalitet kan understøttes ledelsesmæssigt. Centrale emner er opbygning af en datakultur, didaktisk kompetence samt fokus på feedback og vedvarende fælles tænkning som fremmende for kvalitet.

Bogen henvender sig til pædagogiske ledere i dagtilbud og på forvaltninger samt pædagogiske konsulenter og andre, der beskæftiger sig med udvikling af kvalitet i dagtilbud.

Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. ​

Redaktion: Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen, Niels Mølgaard. Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af.

Kapitel 9: Udvikling på dagtilbuds- og skoleområdet af Stine Elverkilde, beskriver hvordan udviklingskompetence kommer til udtryk i praksis. Derefter præsenteres to udviklingstiltag på skole- og dagtilbudsområdet som eksempel på de fagprofessionelles udviklingsværktøjer og processen bag udvikling af praksis. Et tredje eksempel viser, hvordan man arbejder med udvikling i et topstyret projekt, hvor et politisk projekt i en kommune skal implementeres, Derefter præsenteres et bottom-up udviklingsprojekt, hvor praktikere på tværs af uddannelsesbaggrund har udviklet en radikal anderledes praksis.