Stine Elverkilde

Elverkilde

Team Elverkilde

Team Elverkilde dækker over et netværk af både videns- og erfaringstunge kompetencer, så vi altid kan stille med det rigtige hold til det, opgaven kalder på.

Alle konsulenter i Team Elverkilde har således et solidt forskningsinformeret fundament og erfaring fra praksis, herunder:

  • Ledelse i pædagogisk praksis og forvaltning
  • Fagspecifikke kompetencer fx motorik, leg og bevægelse
  • HR og ledelse
  • Erhvervspsykolog, coaching og stressforløb

Fra ny viden til nye handlinger i praksis:

Viden forpligter – også i vores arbejde: I kan derfor forvente fleksibilitet i opgaveløsning med tilpasning til de udfordringer, der viser sig i forløbet. Men I vil også blive mødt med forventninger til jeres deltagelse og engagement – forandringer er noget vi skal samarbejde om.

Mød Anja

Når man siger ja til at arbejde med børn i dagtilbud, siger man ja til et betydningsfuldt arbejde, der har afgørende betydning for barnets muligheder i fremtiden. Det er jeg stolt af at kunne være med til at bidrage til.

Om Anja Krogh Rasmussen

Gennem mine mange år i praksis ved jeg, at det er en kompleks opgave, hvordan vi i det professionelle fællesskab får udnyttet viden, erfaring og data, så vi sikrer de bedste udviklingsbetingelser for vores børn.
Men jeg kender også til den faglige tilfredshed og arbejdsglæden, når vi oplever det vi gør virker. Derfor vil jeg gerne bidrage til, at vi sammen kan få mere af netop dét, gennem vores fælles pædagogiske faglighed.

Mere end 20 års erfaring inden for dagtilbud

  • Uddannet pædagog
  • Kandidat i pædagogisk psykologi
  • Leder i dagtilbud – med erfaring inden for både almen- og specialområdet. 
  • Ekstern tilsynsførende med certificering i KIDS
  • Underviser i pædagogik og psykolog på den pædagogiske assistentuddannelsen.