Stine Elverkilde

Elverkilde

Udvikling af de fysiske læringsmiljøer

Få et pædagogiske kvalitetsløft gennem nytænkning af jeres eksisterende fysiske rammer – med her og nu effekt.

Når vi taler om indretning af det fysiske læringsmiljø, er det ikke ualmindeligt, at tanker som tid der går fra børnene, økonomiske begrænsninger og en utidssvarende ruminddeling sætter en stopper for den kreative tænkning.

Men det skal ikke være en begrænsning.

Hos Team Elverkilde tilbyder vi forløb der henvender sig både til daginstitutioner og dagplejen, hvor vi udvikler de eksisterende fysiske rammer hos jer på et realistisk grundlag – både tidsmæssigt og økonomisk. Vi tager naturligvis udgangspunkt i gældende lovgivning på området og inddrager viden om indretningsbetydning for den pædagogiske kvalitet.

Vi vil, i tæt samarbejde med jer, indsamle informationer om børnenes brug af det fysiske miljø i jeres dagtilbud, afdække jeres behov for udvikling og sammen laver vi en realistisk plan for den kommende forandringsproces. Fordi vi fra forskning ved, at fysiske læringsmiljøer, der er tager udgangspunkt i børneperspektiv, har en høj grad af fleksibilitet og som indeholder tydelige markører der understøtter den pædagogiske og didaktiske intention, vil højne børnenes deltagelsesmulighed og dermed også deres mulighed for at blive aktive i egne læring.

Vi vil have fokus på indretning som den 3. pædagog, og hvordan I som fagprofessionelle bevidst understøtter både børnegruppen og det enkelte barns læring, udvikling, dannelse og trivsel gennem tydelig positionering og handlinger med hjælp fra det fysiske miljø.

Vi vil sammen komme frem til en procesplan, der både indeholder tiltag, der kan iværksættes med det samme, og tiltag der skal iværksættes som led i den samlede udviklingsplan for jeres dagtilbud. Vi vil være aktive i hele processen og være understøttende på alt lige fra videooptagelser til oprydning.

Forløbet

Forløbets omfang afstemmes i forhold til netop jeres behov, og vil altid tage afsæt i indledende møde med ledelsen. Herfra kan forløbet sammensættes af flere af følgende elementer:

  • Indledende møde med ledelse og medarbejderrepræsentant/dagplejer: Afklaring af jeres behov samt planlægning af forløb.
  • P-møde: Introduktion til arbejdet med det fysiske læringsmiljø.
    Indsamling af data i praksis: Konkret hjælp til at indhente brugbare data i praksis.
  • Fyraftensmøde: Behandling og brug af indsamlede data til det konkrete indretningsarbejde.
  • P-lørdag eller arbejdsdag: Konkret hjælp til indretning og oprydning i samarbejde med personale og evt. forældre.
Kontakt os – og lad os sammen finde den sammensætning, der gør det muligt for jer at opnå jeres mål.