Stine Elverkilde

Elverkilde

Læreplansworkshop

Hverdagens opbygning

Team Elverkilde udbyder læreplansworkshops, der skal understøtte udvikling af jeres eksisterende læreplan, så den bliver direkte praksisrettet og hjælpsom for det kollegiale samarbejde om kvalitet og systematik i de pædagogiske læringsmiljøer. Der tages udgangspunkt i vores egen model, der følger hverdagens opbygning med fokus på, hvad skal børnene lære, og hvad skal de voksne gøre:

Som det fremgår af læreplanen, er det lederens ansvar, at læreplanen ikke ”bliver et papir, der ligger i skuffen, men at det daglige pædagogiske arbejde med pædagogiske læringsmiljøer og børns læring gennem hele dagen afspejles og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af læreplanen” (Den styrkede pædagogiske læreplan, s. 49).

Læreplansworkshop vil blive skræddersyet til netop jeres behov og eksisterende læreplan. Læreplansworkshop kan udbydes som længere forløb, særlig forløb for fyrtårne og/eller som opstart af arbejdet på en personaledag.

Forløbet kan indeholde:
  • Oplæg om forskningsbaseret viden om hvilken pædagogisk praksis, der gør den største forskel for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Læreplanen som grundlag for en relationskompetent praksis, herunder:
    – Oversættelse af læreplansmål og indholdsbeskrivelser til kort- og langsigtede mål for børnene i læringsmiljøet (hvad skal børnene lære)
    – Oversættelse og omsættelse af intentionen i det pædagogiske grundlag for børnenes deltagelsesmuligheder og kvalitet i børneperspektiv (hvad skal de voksne gøre)
  • Evaluerings- og datakultur: fra synes og plejer til vide at det virker

Arbejdet med at oversætte og omsætte læreplanens intentioner ind i en systematik for hverdagens opbygning, vil både have fokus på at understøtte medarbejdernes didaktiske refleksioner, udvikling af jeres evalueringskultur samt muligheden for at dokumentere sammenhængen mellem læringsmiljøer og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation