Stine Elverkilde

Elverkilde

Strategi- og organisationsudvikling

Ledelse og forvaltning

Hos Team Elverkilde har vi stor erfaring med de organisatoriske vilkår for kvalitetsarbejde. Vi arbejder altid med udgangspunkt i den konkrete sammensætning og fordeling af opgaver mellem forvaltning, ledelse og pædagogisk personale, hvilket er forskellig fra kommune til kommune.
Det strategiske arbejde tager altid udgangspunkt i viden og erfaring i oversættelse og omsættelse af visioner til forankring i pædagogisk praksis med udgangspunkt i de forskellige aktørers særlige rolle og ansvar:

Vi tilbyder for eksempel:

  • Facilitering af temadage, uddannelsesdage mv. målrettet og tilpasset jeres konkrete behov, kontekst og samarbejdsstruktur. Læs mere om vores ydelse her. 
  • Kapacitetsopbygning og kvalificering af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud: Temadage / kurser for personalegrupper ift. deres rolle i kvalitetsarbejde – herunder analyse og brug af data.
  • Læreplansworkshop: Kapacitetsopbyggende, fagligt understøttende workshop. Her vil bl.a. være fokus på læreplanen som praksisnær understøttelse af hverdagspraksis. læs mere om vores ydelsen her.
  • Turn-around forløb. Henvender sig til organisationer, der er forskellige årsager er havnet i en dårlig udvikling. Læs mere om ydelsen her.
Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation