Stine Elverkilde

Elverkilde

Turn-around forløb

Vi hjælper med at vende udviklingen

Turn-around institutioner er dagtilbud, der af forskellige grunde er endt i en dårlig udvikling, hvor en kompleks sammensætning af faglige vilkår har medført en uhensigtsmæssig kultur. Her vil fokus på kerneopgaven være erstattet af fokus på organisatoriske vilkår og kollegiale relationer, der medfører, at børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse ubevidst ikke længere er et fælles fagligt anliggende

Team Elverkilde har stor viden og erfaring med at designe forløb, der kan vende udviklingen og højne kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i disse dagtilbud.

Kendetegn for dagtilbud med utilstrækkelig kvalitet:
  • Mangel på fælles kurs og retning
  • Problemer i forhold til daglig organisering og usikkerhed hos personalet
  • Ufærdige planer og manglende implementering
  • Mangler i fokus på børnene og deres perspektiv
  • Faglig usikkerhed blandt medarbejderne
  • Usikkerhed og mangler i forældresamarbejdet
  • Lederskift, personaleudskiftning og høje fraværstal
  • Slitage og rod
  • Mangelfuld inklusion

Vores forløb vil altid være skræddersyet den enkelte organisations kendetegn og udfordringer med indsatser på 3 niveauer

Ledelse

Understøttende på retning og understøttende strukturer i rammesætningen af det pædagogiske arbejde. Her understøtter vi både i forhold til det strategiske overblik, men også i høj grad med praktiske opgaver, der bidrager til at få leder på forkant med situationen.

Se også ydelsen:
Praksisnær ledelsesunderstøttelse

Medarbejdere

og kollegiale samarbejde om kvalitet i læringsmiljøerne, herunder strukturer og processer, der både tilfører viden, didaktisk kompetence, systematik og struktur i planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde indenfor den pædagogiske læreplan

Det nære kvalitetsarbejde med børnene

herunder særlig fokus på børnesyn og børneperspektiv i det relationelle arbejde med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation