Stine Elverkilde

Elverkilde

Opkvalificering af ikke-uddannet personale

Korte opkvalificerende kurser

Korte opkvalificerende kurser for ikke-uddannet personale i dagtilbud.
Kurserne tilbydes både i og på tværs af børnehuse og dagpleje.

Indeholder:

  • Introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde, herunder betydning af struktur og systematik
  • Forståelse af relationskompetence, børnesyn og børneperspektiv i pædagogisk praksis
  • Forståelse af leg og konkrete redskaber til at skabe legende børnefællesskaber
  • Redskaber til konflikthåndtering i børnehøjde


Uddannelsen vil være praksisrettet og konkret understøttende, og bygger på løbende afprøvning af konkrete tiltag med feedback og udvikling i dialog med leder/ kontaktpædagog.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation