Stine Elverkilde

Elverkilde

Stine Elverkilde

Den røde tråd i min karriere er et dybt engagement og ønsket om at gøre en forskel! Med den viden vi har om den forskel vi kan gøre – hvorfor så gøre noget andet eller mindre end dét?

Om Stine Elverkilde

På baggrund af min erfaring har jeg en dyb forståelse for den pædagogiske opgaves kompleksitet og rammevilkårene for den pædagogiske praksis. Jeg har dyb respekt for ledere og medarbejderes opgave med at omsætte ny viden til handling, i bestræbelsen på at skabe læringsmiljøer med høj kvalitet i kerneopgaven; at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Jeg ønsker derfor at inspirere og bidrage til arbejdet med at udvikle en pædagogisk praksis, der målrettet og bevidst understøtter alle børns mulighed for deltagelse i sociale fællesskaber – både her-og-nu og i et livsperspektiv!

Mere end 20 års erfaring fra den pædagogisk sektor, herunder:

  • Lektor i de pædagogiske fag fra pædagog- og læreruddannelsen
  • Pædagogisk Udviklingschef for 0 – 18 års området samt understøttende funktioner med ansvar for strategiudvikling, organisationsudvikling, implementering, ledelsessparring, udvikling af feedbackstrukturer mv.
  • Chefkonsulent med ansvar for professionsportefølje med strategi- og kompetenceudvikling for 0 – 18 års området, herunder udvikling af praksisnær kompetenceudvikling
  • Diverse strategiske samarbejdsfora og uddannelsesudvalg