Stine Elverkilde

Elverkildes Videnskilde

Skræddersyede publikationer​

Publikationer udviklet i samarbejde med dig og din praksis som understøttende teoretisk og handlingsrettede fundament til implementerings- og udviklingsprocesser

De fleste kender oplevelsen af at have været til en spændende, inspirerende foredrag og efterfølgende tænke: ”hvad var det nu, der blev sagt . . .”
Vi tilbyder derfor målrettede publikationer, der bidrager til at fastholde de faglige pointer og argumenter fra foredraget til det efterfølgende arbejde i jeres proces med kvalitetsudvikling.
Publikationerne bliver tilpasset og designet, så de tager udgangspunkt i jeres eksisterende pædagogiske praksis, gældende politikker, udviklingsplaner, målsætninger mv.

Kvalitets- og dialogguide - viden om pædagogik, der gør en forskel

Pjece der fungerer som vidensopsamling med det formål at bidrager til
fastholdelse af de faglige pointer og argumenter fra foredraget til det efterfølgende arbejde i jeres proces med kvalitetsudvikling.

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud – Det fælles vidensgrundlag for det forsatte arbejde med pædagogisk højkvalitet

Eksempel på publikation (ca. 24 sider)

Indholdsfortegnelse:

Forord af leder
Kvalitet i dagtilbud

 • Evidens: Hvad kan vi vide? og det ved vi ved!
 • Børne- og udviklingssyn
 • Læringsmål som det fælles tredje
 • Evalueringskultur og dokumentation
  EPPSE projektet – de 7 anbefalinger sat ind i en dansk pædagogisk tradition og kontekst:
 • Anbefaling 1: Sørg for at der foregår vedvarende fællestænkning med børnene
 • Anbefaling 2: Sørg for at der er balance mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter
 • Anbefaling 3 og 4: Sørg for at personalet både har viden og forståelse for hvordan små børn lærer og udvikler sig og viden om læreplanernes indhold samt kompetence til at arbejde professionelt med børnenes udviklingsmæssige progression på en bevidst og kontinuerlig måde
 • Anbefaling 5: Sørg for en god andel uddannet personale
 • Anbefaling 6: Støt forældre i hvordan de støtter børns læring hjemme
 • Anbefaling 7: Udarbejd politikker for konflikthåndtering, hvor personalet understøtter børnenes sociale kompetencer gennem dialog og argumentation
  Professionelle læringsfællesskaber:
 • Når viden bliver privat
 • Faglighed og motivation