Stine Elverkilde

Elverkilde

Ledelse & forvaltning

Ledelsesmæssig understøttelse til udarbejdelse og implementering af vision, målsætning og handleplan i egen hverdagspraksis

Hos Elverkilde har vi både stor viden, erfaring og engagement i arbejdet med dagtilbud med særlig fokus på at omsætte datainformeret viden fra praksis til udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Med udgangspunkt i din ledelsesmæssige placering og situation, bygges der bro mellem organisationens nuværende udgangspunkt og den ledelsesmæssige vision for den ønskværdige fremtid.

Vi har fokus på udvikling af de ledelsesmæssige kompetencer til at drive og fastholde forandringsprocesser samt inddragelse af medarbejderne i processer med samskabelse, faglige krav, kreativitet og fokus på kerneopgaven.

Processerne bygger på en top-down rammesætning og bottom-up udvikling, der erfaringsmæssigt giver den største succes for udvikling af praksis.

Denne model giver en balance mellem kompleksitetsreduktion og meningstilskrivelse. 

Det skal sikre, at alle arbejder mod det samme mål med en forpligtende frihed til at skabe løsninger, der tager udgangspunkt i den pædagogiske praksis, og opgaven med at skabe de bedste rammer for børnegruppens udvikling, læring og trivsel.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, der understøtter samskabelse af kvalitet i organisationen – også til det lange seje træk.

Vi tilbyder

Tilsyn

Kvalitet skal undersøges og udvikles i praksis.

Hos Elverkilde tilbyder vi en bred vifte af ydelser, der relaterer sig til den lovpligtige tilsynsopgave hos Kommunerne

Oplæg og skræddersyet kompetenceudvikling

Hos Elverkilde har vi specialiseret os i at sammensætte oplæg og skræddersyet kompetenceudviklingsforløb for forvaltning og ledelse inden for dagtilbud.

Strategi- og organisationsudvikling

Hos Elverkilde har vi gennemgående erfaring med det praksisnære kvalitetsarbejde i dagtilbud, herunder udarbejdelse af den Styrkede Pædagogiske Læreplan, implementering af konkrete strukturerings- og planlægningsredskaber samt samarbejde på tværs af skole, understøttende funktioner og dagplejen.

Ledelsesudvikling og faglige netværk

Hos Elverkilde tilbyder vi ledelsesmæssig understøttelse til udarbejdelse og implementering af vision, målsætning og handleplan i din praksis.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation