Stine Elverkilde

Elverkilde

Tilsyn

Hos Team Elverkilde tilbydes lige præcis den tilsynspakke, som er relevant for jeres praksis

Vi har omfattende erfaring som eksterne tilsynsførende og med at omsætte og oversætte intentionen i den nye lovgivning for tilsynet til den specifikke kommunale tilsynspraksis.

Vi bevæger os i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling som hinandens forudsætninger i et gensidigt berigende perspektiv.

I vores tilsynspraksis rækker udviklingsperspektiv i tilsynet ud over de lovmæssige rammer og krav og ud over niveauet for den fornødne pædagogiske kvalitet med et ambitionsniveau, der ønsker at udnytte dagtilbuddets fulde faglige potentiale, der ligger i spændingsfeltet mellem ingen bekymring og fremragende kvalitet.

Mange af vores ydelser foregår i praksis med udgangspunkt i observationer og dialog om potentiale for udvikling i forhold til eksisterende praksis. Hos Team Elverkilde har vi omfattende erfaring med kvalitetsudvikling i praksis med praksisnære løsninger og hjælpsomme tilgange til det pædagogiske arbejde, der bygger på forskningsinformeret viden om hvilken praksis, der gør den største forskel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

”Kommunernes tilsyn med dagtilbud spiller en central rolle for udviklingen af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne. Samtidig har kommunernes tilsyn også til formål at kontrollere, at dagtilbuddene har den fornødne pædagogiske kvalitet og efterlever gældende lovkrav”
(UVM, 2021, s. 11).

Vi tilbyder

Eksterne, uvildige tilsyn og udvikling af egen tilsynspraksis

som faste eksterne tilsynsførende eller som uvildig kvalitetsgennemgang af praksis. Tilsyn tager altid udgangspunkt i eksisterende data om dagtilbuddet, observationer i praksis, dialoger med medarbejdere, børn og leder.

Vi sammensætter team til tilsyn med de relevante kompetencer til den konkrete tilsynspraksis både i forhold til dagplejen, vuggestuer, børnehaver og specialgrupper – herunder også administrative kompetencer.

Afrapportering i udviklingsperspektiv

Afrapportering af observationer og vurdering af kvalitet ift. dagtilbudslov og kommunale målsætninger, analyse af udviklingspotentiale, herunder inddragelse af eksisterende data og praksisnære forslag til konkrete tiltag i praksis.

Afrapportering vil være skriftlig og mundtlig evt. som samlet tilbagemelding til hele medarbejdergruppen.

Konsulentbistand til udvikling af egen tilsynspraksis

Bidrag til udvikling på egen tilsynspraksis, herunder sparring på eksisterende praksis, temadage, udvikling af understøttende dokumenter, handleplaner, redskaber mv.

Uddannelse af tilsynsførende

Praksisrettede, skræddersyede forløb til uddannelse af tilsynsførende med mulighed for elementer af pædagogisk mesterlære i observation og tilbagemelding, udvikling af datalitteracy, analyse-, feedback- og kommunikationskompetencer.

Kvalitetsbesøg i praksis

med observation af egen praksis som udgangspunkt for faglig feedback, faglige oplæg med udgangspunkt i behov og konkrete forslag til videreudvikling i egen hverdagspraksis

Data om kvalitet i egen praksis

med metodisk systematik og kvalitetsskalaer som fx SSTEW – Skala til vurdering af kvalitet i pædagogisk praksis med 2 – 5 årige børn. Vedvarende fællestænkning og følelsesmæssig trivsel.

Tilsyn, der gør en forskel i pædagogisk hverdagspraksis

Sammenhæng, troværdighed og mening er nogle af de nøgleord lederne fremhæver når de bliver spurgt om hvorfor tilsynspraksis i deres kommune reelt bidrager til at styrke dagtilbuddenes arbejde med kvalitet. Men tilsyn i sig selv kan ikke gøre en forskel og artiklen vil derfor forsøge at komme med nogle bud på hvorfor tilsynet gør en forskel i hverdagspraksis

Læs mere »
Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation