Stine Elverkilde

Elverkilde

Understøttende funktioner

Understøttende funktioner til pædagogiske læringsmiljøer

Understøttende funktioner dækker over alle funktioner, der har til opgave at understøtte dagtilbud med viden og kompetence, der bidrager til at udvide medarbejdernes handlemuligheder i forhold til at skabe pædagogiske læringsmiljøer, der tilgodeser alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, herunder også børn i udsatte positioner:

Hos Elverkilde har vi både stor viden, erfaring og engagement i arbejdet med understøttende funktioner med særlig fokus på den voksenpædagogiske opgave med kapacitetsopbygning som det særlige bidrag til at sikre tidlig indsats og understøtte det pædagogiske personales forudsætninger til at sikre alle børns deltagelsesmuligheder i de pædagogiske læringsmiljøer.

Vi tilbyder

Oplæg og skræddersyet kompetenceudvikling

Hos Elverkilde har vi omfattende erfaring med udvikling af understøttende funktioners kompetence og den voksenpædagogiske opgave med kapacitetsopbygning, herunder arbejdet med at sikre, at den specialpædagogiske viden bliver til nye handlemuligheder i dagtilbuddets hverdagspraksis.
Alle ydelser tager udgangspunkt i udvikling af professionel kompetence og en kvalitetsforståelse, hvor indsatser omkring børnenes deltagelsesmuligheder ”skal kunne stå, når vi går”. Succeskriteriet for understøttende funktioner er således at gøre sig selv overflødige.

Strategi- og organisationsudvikling

Hos Elverkilde har vi stor erfaring i udvikling af organisering af understøttende funktioner med særligt henblik på at opnå synergi mellem fagligheder i det pædagogiske læringsmiljø, børnefællesskaber og det enkelte barn i fokus.

Uddannelsesforløb: Kapacitetsopbygning som kerneydelse

Forløb der henvender sig særligt til de understøttende funktioner. Læs mere om vores ydelse her.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese jeres behov.