Stine Elverkilde

Elverkilde

LVI - Lederens Versalitets Index

Kursus til de ambitiøse ledere

For de ambitiøse ledere, der ønsker at udvikle deres relationelle ledelsespraksis i mødet med medarbejdernes behov for at skabe læringsmiljøer med høj kvalitet, tilbyder Team Elverkilde en evaluering af den relationelle ledelsespraksis: LVI ( Lederens Versalitets Index)

Det særlige ved denne evaluering er netop, at den forholder sig til den ledelsesmæssige relation mellem forskellige medarbejderes forudsætninger og behov indenfor rammen af den konkrete kerneopgave. Evalueringen skal bidrage til at udvikle en ledelsespraksis i balance i forhold til medarbejdernes forudsætninger og behov for strategisk selvledelse i forhold til kerneopgaven.

Versatil ledelse betegner evnen til at håndtere kompleksitet, evnen til at afbalancere det at tage styring med at være støttende for, at andres ledelse og bidrag samt mellem at være strategisk med et langsigtet perspektiv og være operationel på den korte bane:

Versatil ledelsesforståelse, hvor målet er balance mellem de forskellige ledelsesdiscipliner (Kaplan, Kaiser, 2014)

Et LVI forløb omfatter

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation