Stine Elverkilde

Elverkilde

Vuggestue & børnehave

Udvikling af kvalitet i dagtilbudsområde

Hos Elverkilde har vi både stor viden, erfaring og engagement i arbejdet med dagtilbud, med særlig fokus på at omsætte datainformeret viden fra praksis til udvikling af kvalitet i dagtilbudsområde.

Vi er særlig optaget af at understøtte dagtilbuds faglige fundament i forhold til dagtilbudslovens og læreplanens krav til de pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i de vilkår, der gør sig gældende for dagtilbuds forudsætninger og ramme for den pædagogiske kerneopgave.

Vi leverer alle ydelser i ønsket om at bidrage til at alle dagtilbuddets aktører kan udleve deres ambition om at gøre den størst mulige forskel for vuggestue- og børnehavebørn.

Vi tilbyder

Tilsyn

Kvalitet skal undersøges og udvikles i praksis.

Hos Elverkilde tilbyder vi praksisnære løsninger til at omsætte og anvende data fra tilsyn til at styrke den pædagogiske kvalitet i netop dit dagtilbud.

Oplæg og skræddersyet kompetenceudvikling

Hos Elverkilde har vi stor erfaring med at kompetenceudvikle meget praksisnært. Vi har særlig fokus på at sikre, at viden og læring reelt kan omsættes og dermed få værdi for vuggestuebørnene og børnehavebørnene.

Strategi- og organisationsudvikling

Hos Elverkilde har vi gennemgående erfaring med det praksisnære kvalitetsarbejde i dagtilbud, herunder udarbejdelse af den Styrkede Pædagogiske Læreplan, implementering af konkrete strukturerings- og planlægningsredskaber samt samarbejde på tværs af skole, understøttende funktioner og dagplejen.

Forældrebestyrelse

Forældrene i dagtilbud har en særlig viden om deres børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, og den viden er vigtig i arbejdet med at styrke kvaliteten i vuggestuen og børnehaven.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation