Stine Elverkilde

Elverkilde

Dagplejen

Dagplejens faglige fundament

Hos Elverkilde har vi både stor viden, erfaring og engagement i arbejdet med dagplejen, med særlig fokus på professionaliseret hjemlighed som dagplejens særlige bidrag som del af det samlede dagtilbudsområde.

Vi er særlig optaget af at understøtte dagplejens faglige fundament i forhold til dagtilbudslovens og læreplanens krav til de pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i de vilkår, der gør sig gældende for dagplejens særlige forudsætninger og ramme for den pædagogiske kerneopgave.

Vi leverer alle ydelser i ønsket om at bidrage til at alle dagplejens aktører kan udleve deres ambition om at gøre den størst mulige forskel for dagplejens børn.

Vi tilbyder

Tilsyn

Hos Elverkilde har vi specialiseret os i ydelser, der relaterer sig til Tilsyn i dagplejen. Vi har fokus på den professionaliserede hjemlighed og for dagplejepædagogernes særlige position i forhold til tilsynsopgaven.

Oplæg og skræddersyet kompetenceudvikling

Hos Elverkilde har vi en bred viden om arbejdet i dagplejen og det særlige i professionaliseret hjemlighed. Vi leverer målrettet ydelser, der bidrager til, at alle dagplejens aktører kan udleve deres ambition om at gøre den størst mulige forskel for dagplejens børn.

Strategi- og organisationsudvikling

Hos Elverkilde er vi i særlig grad optaget af dagplejens særlige organisatoriske vilkår for kvalitetsarbejde, herunder dagplejepædagogernes særlige rolle.

Vi arbejder altid med udgangspunkt i den konkrete sammensætning og fordeling af opgaver mellem ledelse, dagplejepædagoger og forvaltning, og dette med forståelse for den diversitet, der er på tværs af kommuner.

Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i dagplejen har en helt særlig funktion i at skabe sammenhængskraft i samarbejdet på tværs af dagplejer og dagplejepædagoger og i indsatsen omkring samskabelse af kvalitet for alle børn i dagplejen.

Hos Elverkilde har vi fokus på de særlige forudsætninger, der er for samarbejdet på tværs i dagplejen, og vi tilbyder derfor forskellige ydelser, der er understøttende for samarbejdet mellem dagplejen og forældrebestyrelsen.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese dit behov som dagplejer.