Stine Elverkilde

Elverkilde

Praksisnær ledelsesunderstøttelse og mentorforløb

Få en professionel og praksisrelevant håndsrækning

Hos team Elverkilde tilbyder vi både tid og overblik til dig, der som ny leder eller som leder i forskellige former for forandringsprocesser, hvor tid meget nemt bliver en mangelvare, og overblik over de mange opgaver kan blive udfordrende.

Hos Team Elverkilde har vi erfarne dagtilbudsledere med både praktisk og faglig viden, som derfor ved, hvordan man håndterer den høje kompleksitetsgrad og de mange forskelligartede opgaver, der knytter sig til ledelse. Vi tilbyder praksisnær ledelsesunderstøttelse og mentorforløb, der henvender sig til ledelsesmæssige situationer, hvor der er brug for ekstra tid, hjælp til overblik og hjælp til konkrete opgaver i forbindelse med fx opstart, strukturændringer, implementering, fusion mv.

Vi tager altid udgangspunkt i den overordnede strategiske målsætning og understøtter dig i at omsætte dine visioner til konkrete planer for ledelse af dit børnehus.

Vores ydelse skal have den størst mulig effekt for dig, og derfor sammensætter vi sammen forløb, der tilgodeser netop dit behov.

Forløbet kan sammensættes af flere af følgende ydelser:
  • Strategimøder
  • Mentorforløb med fokus på implementering af tiltag, monitorering af effekt samt justering i forhold mål og retning
  • Udfærdigelse af div. dokumenter – funktionsbeskrivelser, målsætningsbeskrivelser for mødevirksomhed, værdigrundlag, strukturplan for MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS), rekruttering mm.
  • Praksisnære ydelser som f.eks. understøttelser til grundlæggende struktur for vagtplan, ferieplanlægning, årshjul, dagsordenstruktur mm.
Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation