Stine Elverkilde

Elverkilde

Faglig ledelsessparring og coaching

Ny energi, faglige perspektiver og inspiration

Hos Team Elverkilde tilbyder vi forskellige former for faglig sparring, der skal bidrage til ny energi, faglige perspektiver og inspiration til udvikling af jeres aktuelle ledelsespraksis, både individuelt og/eller som team.

Vi udvikler altid vores tilbud i samspil med jeres behov og finder den mest meningsfulde model for netop dig og/ dit læringsteam. 

Aktuelle forløb er for eksempel

Faglige perspektiver på ledelsespraksis i lederteam

hvor vi 4 gange årligt deltager på ledermøder ud fra et aktuelt tema valgt af lederteamet, hvor vi med udgangspunkt i en runde fra børnehusene perspektiverer med faglige viden til forståelsen af problemstilling og konkrete ideer til nye ledelsesmæssige handlemuligheder. Temaerne har indtil nu fx været: ”Hvad gør vi ved Jytterne” – om den fælles udfordring på tværs af lederteamet med oplevelse af medarbejdere, der ikke har meldt sig ind på den fælles retning for børnehusene: ”Hvordan får vi medarbejderne til at danse igen” – om den fælles oplevelse af afmagt hos medarbejderne i forhold til stigning af børn i udsatte positioner

Lederteamet som professionelt læringsfællesskab

hvor vi med opstart i lederseminar har arbejdet med viden om hvilken ledelsespraksis, der understøtter medarbejdernes mulighed for at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, herunder analyse af potentiale og behov i den organisatoriske understøttelse i de enkelte børnehuse og på tværs af lederteam. Dernæst har vi fulgt lederteamene på ledermøder for at understøtte udvikling af deres fælles fokus på læring og deprivatisering af praksis, herunder at udnytte hinandens styrker på tværs samt at bidrage til konkret udvikling af ledelsesværktøjer.

Individuel ledersparring og coaching

hvor vi tilbyder forskellige former for både faglig sparring på ledelsespraksis (se også praksisnær ledelsesunderstøttelse og mentorforløb), samt faglig coaching i forhold til ledelsesmæssige dilemmaer, der kalder på en særlig ledelsesmæssig understøttelse af fx nye ledere, ledelsesmæssige dilemmaer i forandringsprocesser, dagtilbud på handleplan, fusioner o.lign

Team Elverkilde råder også over erfarne erhvervspsykologer, der kan tilbyde psykologisk coaching i forbindelse med fx stress eller personlige kriser.

Kontakt os og lad os sammen finde den løsning, der tilgodeser jeres behov