Stine Elverkilde

Elverkilde

Strategi- og organisationsudvikling

Understøttende funktioner

Hos Team Elverkilde har vi stor erfaring i udvikling af organisering af understøttende funktioner med særligt henblik på at opnå synergi mellem fagligheder i det pædagogiske læringsmiljø, børnefællesskaber og det enkelte barn i fokus.

  • Vi er i særlig grad optaget af de understøttende funktioners særlige organisatoriske vilkår for opgaveløsning netop som understøttende og vejledende i kvalitetsarbejde og kapacitetsopbygning, men i andres ledelsesrum.
  • Vi arbejder med at styrke konstruktive samarbejder i dagtilbud med forskellige organisatoriske forudsætninger og opbakning i opgaveløsning.
  • Vi arbejder altid med udgangspunkt i den konkrete organisering og ansvarsfordeling, der er forskellig fra kommune til kommune.

Det strategiske arbejde tager altid udgangspunkt i viden og erfaring i oversættelse og omsættelse af visioner til forankring i pædagogisk praksis med udgangspunkt i de forskellige aktørers særlige rolle og ansvar:

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation