Stine Elverkilde

Elverkilde

Uddannelsesforløb: Kapacitetsopbygning som kerneopgave

Team Elverkilde har stor ekspertise i de understøttende funktioners særlige opgave og vilkår og har i flere kommuner stået for uddannelsesforløb, der har styrket de understøttende funktioners opgave med kapacitetsopbygning i børnehusenes pædagogiske læringsmiljøer.

Uddannelsen skræddersyes til de lokale organiseringer, funktionsbeskrivelser og styringsredskaber, men vil typisk bestå af:

  • Generel viden om kvalitet i kerneopgaven og almen pædagogiske arbejde med at skabe dagtilbuds læringsmiljøer, der fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Datainformeret kvalitetsudvikling og data som tilpas læringsforstyrrelse i kapacitetsopbygning
  • Den voksenpædagogiske kapacitetsopbygnings opgave og konkrete redskaber til at skabe forudsætninger for læreprocesser i praksis, herunder modstand på læring, afmagt, motivation og forankring af ny viden.
  • Viden og praktiske øvelser i kommunikation, mødeledelse, konfliktløsning og feedback processer
  • Det understøttende team som professionelt læringsfællesskab, herunder en fælles tilgang til kvalitet i opgaveløsning, samt evaluering og udvikling af understøttende strukturer og styringsredskaber
  • Tilbud om oplæg og vidensdeling fra andre kommuners erfaringer i arbejdet

 

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation