Stine Elverkilde

Elverkilde

Anmeldelser fra kunder

Da jeg for fire år siden fik mit første lederjob, blev jeg leder af en institution, hvor der var en ringe grad af faglig kvalitet. Derfor skulle vi i gang med en Turn Around en stor mundfuld for en ny leder. I den forbindelse fik jeg kontakt til Stine Elverkilde, som var en uvurderlig sparringspartner i denne proces. Stine var god til via oplæg at få personalet til at se vigtigheden af at arbejde vidensbaseret i den pædagogiske praksis fremfor ”synesninger” eller ”det plejer vi.” Stine var heller ikke bleg for at stå der sammen med mig, og bakke en op, når personalet blev frustreret over den nye faglige retning. Derudover har jeg i forbindelse med Turn Around også været på uddannelse og haft sparring hos Stine, og i disse forløb har været med til at udvikle mig til den leder, som jeg er i dag.

Ann-Sofie Nielsen
Pædagogisk leder
Københavns Kommune

I Svendborg kommune har vil haft oplæg – observationer og undervisningsforløb med Stine.
Vi har stort fagligt udbytte af alle forløb, med hvert sit udbytte.
Stine er faglig – præcis og kontakt i sin formidling, dog altid tilpasset målgruppen.
Der er fokuspunkter der bruges i det daglige, efter forløbene med Stine, f.eks, ”hvor er du i toget”, ” husk på trekanten” osv. Så kobler de sig hurtig på hinanden i forhold til den faglige viden, de har med sig fra Stine.

Fie Lademann
Dagtilbudsleder
Svendborg Kommune

I arbejdet med at skabe læringsmiljøer med pædagogisk højkvalitet, der fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse havde vi et fantastisk samarbejde med Stine Elverkilde. Forløbet var både meget ambitiøst og samtidig meget praksisnært.

Det var opbygget således at vi både udviklede de ledelsesmæssige kompetencer til ledelse af professionelle læringsfællesskaber, samtidigt med at vi udviklede ledelsesteamets praksis og måden at samarbejde på. Det gav så meget mening. Vi udarbejdede et fælles vidensgrundlag som vores fælles pædagogiske læreplan efterfølgende kom til at stå på. Vi udviklede værktøjer til MUS samtaler og kortlægning af personalegrupper, vi afholdt fælles personalelørdag hvor vi arbejdede med gabet mellem hvor den enkelte institution var og hvor vi ville hen. Vi bliver aldrig færdige med at arbejde med læringsfællesskabet, hverken i ledelsesteamet eller i personalegruppen, men når jeg stadig kan høre ledere eller medarbejdere sig ”er det noget du tror eller er det noget du ved…og hvor ved du det fra?” så ved jeg at Stine har gjort en forskel.

Gitte Bille
Klyngeleder
Københavns Kommune

Jeg har deltaget både i Stines strateginetværk og de faglige cafeer – og jeg er altid gået derfra med nye faglige perspektiver. Det har både være spændende og relevante oplæg og altid i selskab med andre ledere, der VIL faglighed. Der er god plads til at byde ind med egne refleksioner, og tryghed nok til at kunne dele det der kan være svært.
Effekten er øget refleksion samt nye ideer til at arbejde videre i egen kontekst.

Jeg har også brugt Stine flere gange til pædagogiske lørdage. Der har været afsat både tid til forberedelse og opsamling – det sætter jeg stor pris på.

Susanne Brandt
Dagtilbudsleder
Brøndby Kommune

Stine Elverkilde ved, hvad hun kan, ved og vil rent fagligt, og hun er eminent til at distribuere sin viden på en tydelig og overbevisende måde. I mit samarbejde med Stine, som har bredt sig fra planlægning af lederseminar, organisering og afholdelse af efteruddannelse, opbygning af faglige netværk og personlig coaching, har jeg oplevet en stor begavelse og en gavmildhed. Gavmildhed i forhold til at samle fagpersoner der med stort udbytte kan dele viden og profitere af hverandres erfaringer.

Stine er rigtig god til at se hvilke fagpersoner, der kan have gavn af hinanden, og hun har flair for at sætte tydelige aftryk helt ud i praksis. Som en af mine medarbejdere udtrykker det:” Stine sidder på skulderen af mig, når jeg skal finde mod til at komme igennem med svære og potentielt konfliktfyldte, men fagligt velkvalificerede budskaber”. Det medarbejderen beskriver, er for mig at se virkeligt rammende, fordi det smukt illustrerer, at Stine gør os modige til at turde at tage de faglige sværdslag, der ofte er nødvendige i de positioner mine medarbejdere og jeg varetager. Desuden arbejder Stine evidens- og forskningsbaseret, hvilket i den grad har hjulpet os til at højne den faglige kvalitet i vores vejledende og rådgivende arbejde, da opmærksomheden på vores fælles faglige og lovgivningsmæssige referenceramme i den grad er blevet skærpet.
Stine har desuden hjulpet mig til i mit lederskab at sætte en tydeligere faglig kurs og til at arbejde aktivt med, hvordan vi skaber sammenhæng mellem politiske krav, forvaltningsmæssige praksisser og dagtilbuddenes pædagogiske indsatser. Stine har et skarpt blik for, hvordan beslutninger om forandring kan formidles, så de bliver omsættelige og relevante for alle i den organisation, hvor jeg arbejder. Jeg kan derfor kun anbefale Stine!

Astrid Lenskjold
Pædagogisk konsulent Dagtilbudsområdet
Rødovre Kommune