Stine Elverkilde

Elverkilde

Fra ny viden til ny handling i pædagogisk praksis

Ledelse og forvaltning

Ydelser der henvender sig leder og konsulenter på alle niveauer i dagtilbud. Vi har særligt fokus på udarbejdelse og implementering af vision, målsætning og handleplaner samt forandringsprocesser med inddragelse af relevante aktører.

Vuggestue og børnehave

Ydelser der har fokus på udvikling af pædagogisk højkvalitet i børnehaver og vuggestuer. Vi har særlig fokus på understøttelse af dagtilbuddets faglige fundament i forhold til dagtilbudslovens og læreplanens krav til de pædagogiske læringsmiljøer.

Dagplejen

Ydelser med særlig fokus på professionaliseret hjemlighed som dagplejens særlige bidrag som del af det samlede dagtilbudsområde. Vi er særlig optaget af understøttelse af dagplejens faglige fundament i forhold til dagtilbudslovens og læreplanens krav.

Understøttende funktioner

Ydelser der henvender sig til de understøttende funktioner i dagtilbud. Vi har særlig fokus på den voksenpædagogiske opgave med kapacitetsopbygning som det særlige bidrag til at sikre tidlig indsats.

Ydelser til de ambitiøse, der arbejder for at skabe en hverdagspraksis med høj kvalitet, som bygger på viden om, hvad der skaber kvalitet i kerneydelsen

Vi henvender os til ledere og medarbejdere, som ønsker inspiration, viden og understøttelse til forsat udvikling, der reelt gør en forskel i egen praksis – og som er indstillet på at gøre det, der skal til.

Vi er særlig optaget af, hvordan vi sammen udvikler kvalitet, der gør en forskel i jeres hverdagspraksis. Vi vil derfor altid tage udgangspunkt i jeres specifikke praksis og skræddersy løsninger baseret på forskningsinformeret viden om, hvad der i sidste ende vil gøre den største forskel for børnene i jeres pædagogiske praksis.

Din Kvalitetsgaranti: Hos Elverkilde har pædagogisk kvalitet altid barnet i centrum og er baseret på de professionelle voksnes ansvar for at sikre alle børns mulighed for deltagelse i de sociale fællesskaber i den pædagogiske hverdag og med mulighed for at udvikle kompetencer og færdigheder til at klare sig i samfundet på lang sigt.

Kvalitet skabes ved, at der gennem hele ledelseskæden er fokus på kerneopgaven; at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

Det forudsætter, at alle har en viden, der giver forståelse for deres særlige rolle, ansvar og mulighed for at bidrage til kvalitet med et fælles lærende fokus og faglige refleksioner om kvaliteten af den pædagogiske hverdagspraksis.

Vi tilbyder ydelser på alle niveauer.

Tøv ikke med at kontakte os på telefon eller mail med dit behov, så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning for dig.

Udtalelser fra kunder

I Svendborg kommune har vil haft oplæg – observationer og undervisningsforløb med Stine.
Vi har stort fagligt udbytte af alle forløb, med hvert sit udbytte.
Stine er faglig – præcis og kontakt i sin formidling, dog altid tilpasset målgruppen.
Der er fokuspunkter der bruges i det daglige, efter forløbene med Stine, f.eks, ”hvor er du i toget”, ” husk på trekanten” osv. Så kobler de sig hurtig på hinanden i forhold til den faglige viden, de har med sig fra Stine.

Fie Lademann
Dagtilbudsleder
Svendborg Kommune

Jeg har deltaget både i Stines strateginetværk og de faglige cafeer – og jeg er altid gået derfra med nye faglige perspektiver. Det har både være spændende og relevante oplæg og altid i selskab med andre ledere, der VIL faglighed. Der er god plads til at byde ind med egne refleksioner, og tryghed nok til at kunne dele det der kan være svært.
Effekten er øget refleksion samt nye ideer til at arbejde videre i egen kontekst.

Jeg har også brugt Stine flere gange til pædagogiske lørdage. Der har været afsat både tid til forberedelse og opsamling – det sætter jeg stor pris på.

Susanne Brandt
Dagtilbudsleder
Brøndby Kommune

I arbejdet med at skabe læringsmiljøer med pædagogisk højkvalitet, der fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse havde vi et fantastisk samarbejde med Stine Elverkilde. Forløbet var både meget ambitiøst og samtidig meget praksisnært.

Det var opbygget således at vi både udviklede de ledelsesmæssige kompetencer til ledelse af professionelle læringsfællesskaber, samtidigt med at vi udviklede ledelsesteamets praksis og måden at samarbejde på. Det gav så meget mening. Vi udarbejdede et fælles vidensgrundlag som vores fælles pædagogiske læreplan efterfølgende kom til at stå på. Vi udviklede værktøjer til MUS samtaler og kortlægning af personalegrupper, vi afholdt fælles personalelørdag hvor vi arbejdede med gabet mellem hvor den enkelte institution var og hvor vi ville hen. Vi bliver aldrig færdige med at arbejde med læringsfællesskabet, hverken i ledelsesteamet eller i personalegruppen, men når jeg stadig kan høre ledere eller medarbejdere sig ”er det noget du tror eller er det noget du ved…og hvor ved du det fra?” så ved jeg at Stine har gjort en forskel.

Gitte Bille
Klyngeleder
Københavns Kommune

Elverkildes videnskilde

Læs mine seneste artikler & indlæg, hvor du får faglig inspiration til din daglige praksis.

Bøger og udgivelser

Du kan også læse om Stine Elverkildes bøger og publikationer, som er værktøjer til dig, der er pædagogisk leder, konsulent eller studerende.

Alle bøger kan købes hos dafoloforlag.dk