Stine Elverkilde

Elverkilde

Oplæg og skræddersyet kompetenceudvikling

Med pædagogisk højkvalitet som mål

Vi arbejder ud fra forskningsinformeret viden om, hvordan viden bliver til handlinger i praksis, herunder med fokus på begreber som transfer, mening og ejerskab til opgaveløsning.

Hos Team Elverkilde tilbyder vi Kompetenceudviklingsforløb, der styrker de organisatoriske forudsætninger for samarbejde om kvalitet i jeres institution.
Vi har omfattende erfaring med at skabe forløb, hvor ny viden bliver til nye handlinger i praksis.

Vores ydelser bygger på didaktisk viden om, hvilken undervisningspraksis, der gør den største forskel for deltagernes udbytte og understøtter deltagernes læring med praksisnære metoder, der faciliterer læring helt ind i de nære relationer i hverdagspraksis.

Vi tilbyder for eksempel:

Kapacitetsopbygning i praksis. Skræddersyet praksisnær kompetenceudvikling af de forskellige medarbejdergrupper med udgangspunkt i eksisterende rammer og styringsredskaber. Medarbejderne styrkes i kollegialt samarbejde med fælles ansvar for kapacitetsopbygning i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer. Forløbet har fokus på viden om pædagogisk kvalitet i dagtilbud, arbejde med læringsprocesser, modstand på læring, og hvordan man skaber motivation og medejerskab i zonen for nærmeste udvikling hos medarbejderne. Kontakt os og lad os sammen sammensætte det forløb, der tilgodeser jeres behov.

Faglige seminardage og workshops til kvalificering og udvikling af opgaveløsning for pædagogisk personale, dagplejepædagoger og understøttende funktioner i praksis, herunder fx udarbejdelse eller sparring på styrelsesdokumenter i et kapacitetsopbyggende perspektiv. Kontakt os og lad os drøfte mulighederne for nogle udviklende og lærende dage.

Vi laver kompetenceudvikling for bl.a.:
  • Hele medarbejdergrupper
  • Nøglepersoner, vejledere og faglige fyrtårne
  • Dagplejepædagoger / -konsulenter
  • Forvaltningskonsulenter
  • Ledelse på alle niveauer

Vores kvalitetsgaranti er med udgangspunkt i erfaring som aftager, at kompetenceudvikling skal føre til læring, der giver effekt i kerneydelsen – og at vi ikke vil udbyde forløb, vi ikke selv ville købe!

Vi tilbyder også

Foredrag og Temadage

Læs mere om foredrag og temadage her.

Opkvalificering af ikke-uddannet personale

Korte opkvalificerende kurser for ikke-uddannet personale i dagtilbud.
Kurset tilbydes både i og på tværs af børnehuse og dagpleje.

Udvikling af de fysiske læringsmiljøer

Forløbets omfang afstemmes i forhold til netop jeres behov, og vil altid tage afsæt i jeres eksisterende rammer.
Læs mere om vores ydelse her.

Kontakt os – så kan vi sammen nå frem til løsninger der tilgodeser netop jeres behov