Stine Elverkilde

Elverkildes Videnskilde

Artikler

Her kan du læse Stine Elverkildes artikler, som er værktøjer til dig der er pædagogisk leder, konsulent, pædagogisk medarbejder, besidder en understøttende funktion ind i dagtilbud eller er studerende.

Tilsyn, der gør en forskel i pædagogisk hverdagspraksis

Sammenhæng, troværdighed og mening er nogle af de nøgleord lederne fremhæver når de bliver spurgt om hvorfor tilsynspraksis i deres kommune reelt bidrager til at styrke dagtilbuddenes arbejde med kvalitet. Men tilsyn i sig selv kan ikke gøre en forskel og artiklen vil derfor forsøge at komme med nogle bud på hvorfor tilsynet gør en forskel i hverdagspraksis

Læs mere »

Det er tid, der går fra børnene

Nogle ledere oplever, i arbejdet med at opbygge en evalueringskultur, modstand på arbejde med mål, dokumentation og ændring af praksis. Denne modstand kan opleves som manglende vilje. Men i mit arbejde med at understøtte ledere i opgaven, har jeg erfaret, at modstand også kan være en reaktion, hvor strukturelle vilkår bliver brugt som værn mod personlig usikkerhed – og dét er der muligt, ledelsesmæssigt og kollegialt, at gøre noget ved.

Læs mere »

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

Hjemmelæringsmiljøer er et begreb, der næsten er blevet afvist, før vi for alvor er kommet i gang med at arbejde med den forskningsmæssige viden, som begrebet er udsprunget af. Begrebet dækker over viden om det store potentiale, der ligger i at skabe et gensidigt, respektfuldt samarbejde om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, med fokus på det potentiale, som ligger i at støtte forældre i at støtte børns læring hjemme.
Artiklen er skrevet til Magasinet ”Det gode børneliv” i forbindelse med den kommende udgivelse af bogen: Forældre samarbejde om hjemmelæringsmiljøer.

Læs mere »

Barnets først 1000 dage

Konferencen Barnets første 1000 dage har bl.a. inviteret Brenda Taggart, som er en af hovedforskerne bag Effective Pre-school Primary and Secondary Education project (EPPSE), der i årene 1994 – 2014, bl.a. undersøgte, hvad der kendetegner dagtilbud, der i særlig grad formår at gøre en forskel i børns liv. I denne artikel præsenteres nogle af de overordnede tendenser, som de forskningsmæssige fund i EPPSE studiet har betydet for den pædagogiske udvikling i Danmark.

Læs mere »

Hvorfor professionelle læringsfællesskaber?

Kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer afhænger af medarbejdernes faglighed og måden de sætter den i spil. Vi ved at der kan være stor forskel på den kvalitet børn møder i deres hverdag, men vi taler sjældent om, hvorfor denne forskel opstår og hvorfor det kan være svært at omsætte de faglige intentioner i praksis. Høj kvalitet for børnene forudsætter et vedholdende fokus på medarbejdernes faglighed, og her kan organisering i professionelle læringsfællesskaber gøre en afgørende forskel.

Læs mere »

Kommende artikler

  • Fra Børneliv:
    Forældresamarbejde
    Professionaliseret hjemmelighed
  • Tilsyn – der gør en forskel i praksis
  • Langsommelighedens pædagogik
  • Den praksisnære læreplan
  • Relationskompetence i dagtilbud