Stine Elverkilde

Elverkilde

Strategi- og organisationsudvikling

Vuggestue og børnehave

Hos Team Elverkilde har vi gennemgående erfaring med det praksisnære kvalitetsarbejde i dagtilbud, herunder udarbejdelse af den Styrkede Pædagogiske Læreplan, implementering af konkrete strukturerings- og planlægningsredskaber samt samarbejde på tværs af skole, understøttende funktioner og dagplejen.
Med udgangspunkt I jeres konkrete dagtilbud herunder fordelingen af opgaver på tværs af institutionen mellem ledelse og det pædagogiske personale, tilbyder vi ydelser, der har til formål at understøtte kvalitetsudvikling på medarbejderniveau.

Vi tilbyder for eksempel:

  • Facilitering af temadage, uddannelsesdage mv. Vi målretter og tilpasser til jeres konkrete behov, kontekst og samarbejdsstruktur. Læs mere om vores ydelse her. 

  • Kapacitetsopbygning og kvalificering af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud. Temadage / kurser for pædagogisk personale ift. deres rolle i kvalitetsarbejde – herunder analyse og brug af data.

  • Læreplansworkshop: Kapacitetsopbyggende og faglig understøttende workshop, hvor der tages udgangspunkt i hverdagens opbygning med fokus på hvad børnene skal lære og hvad skal de voksne gøre. Læs mere om vores ydelse her.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation