Stine Elverkilde

Elverkilde

Strategi- og organisationsudvikling

Dagplejen

Hos Team Elverkilde er vi i særlig grad optaget af dagplejens særlige organisatoriske vilkår for kvalitetsarbejde, herunder dagplejepædagogernes særlige rolle. Vi arbejder altid med udgangspunkt i den konkrete sammensætning og fordeling af opgaver mellem ledelse, dagplejepædagoger og forvaltning, og dette med forståelse for den diversitet, der er på tværs af kommuner.
I samarbejde med jer, sammensætter vi ydelser, der tilgodeser jeres behov for målrettet arbejde med kvalitet samt omsætning af lovgivning og visioner til praksis.

Vi tilbyder for eksempel:

  • Facilitering af temadage, uddannelsesdage mv. målrettet og tilpasset jeres konkrete behov, kontekst og samarbejdsstruktur. Læs mere om vores ydelse her. 

  • Kapacitetsopbygning og ledelse af professionelle læringsfællesskaber i dagplejen: Temadage / kurser for dagplejepædagoger ift. deres særlig rolle i dagplejens kvalitetsarbejde. Dagplejepædagoger arbejder typisk med mange forskellige kasketter i opgaveløsning, og vi giver redskaber til at udvikle egen funktion, herunder som:
    – Tilsynsførende i dagplejehjem og legestuer
    – Fagligt understøttende og den voksenpædagogiske opgave med kapacitetsopbygning
    – Organisatorisk understøttende i ledelsesmæssige funktioner

  • Læreplansworkshop; kapacitetsopbyggende, fagligt understøttende model for udarbejdelse af læreplan til konkret, praksisnær understøttelse af hverdagspraksis, der tager udgangspunkt i hverdagens opbygning med fokus på, hvad skal børnene lære, og hvad skal de voksne gøre. Læs mere om vores ydelse her.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation