Stine Elverkilde

Elverkilde

Ledelsesudvikling og faglige netværk

Ambitiøse ydelser der understøtte dine ledelsesmæssige kompetencer

Med udgangspunkt i din ledelsesmæssige placering og situation sammensætter vi lige netop det forløb, der vil sikre, at du kan arbejde målrettet med din egen ledelsesmæssige indsats set i sammenhæng med de krav og vilkår, der er i din organisation.

Ledelse er ofte et ensomt arbejde og vi tilbyder også forskellige muligheder for netværk med balance mellem faglige input og mulighed for at drøfte egne ledelsesmæssige behov med andre ambitiøse ledere.

Vi tilbyder

Strateginetværk

Kompetenceudviklingsforløb forankret i egen praksis og i samspil med andre ambitiøse ledere. 

Faglig genbrugscafe

Eksklusiv pakke af faglige oplæg med anerkendte oplægsholder der relaterer til dagtilbudsområdet.

Faglig sparring og coaching

Forskellige former for faglig sparring, der skal bidrage til ny energi, faglige perspektiver og inspiration til udvikling af jeres aktuelle ledelsespraksis, både individuelt og/eller som team.

Praksisnær ledelsesunderstøttelse og mentorforløb

Vi tilbyder både tid og overblik til dig, der som ny leder eller som leder i forskellige former for forandringsprocesser, hvor tid meget nemt blive en mangelvare og overblik over de mange opgaver kan blive udfordret.

Ledelsesevaluering LVI

Det særlige ved denne evaluering er netop, at den forholder sig til den ledelsesmæssige relation mellem forskellige medarbejderes forudsætninger og behov indenfor rammen af den konkrete kerneopgave.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation